Pojištění zásilek během přepravy


Zásilky jsou z místa odeslání do místa určení během přepravy, překladů a skladování, a to po celém světě, chráněny proti široké skupině pojistných nebezpečí jež mohou způsobit jejich poškození, zničení nebo pohřešování. Pojištěným je buď vlastník zásilky nebo zasílatel. Pojištění lze sjednat volitelně pro jednu danou zásilku, hromadně pro více zásilek nebo na základě celkového obratu během roku.

Pojištění věcí během silniční dopravy


Pojištění se vtahuje na vlastní movité věci firmy během jejich silniční dopravy, která je prováděna pro vlastní potřebu firmy a je taktéž zajištěna vlastními vozidly pojištěného.

Pojištění cenností během přepravy


Pojištění je zaměřeno na peníze, ceniny, cenné papíry, drahé kovy a věci zvláštní hodnoty, které jsou přepravovány subjektem, jehož předmětem podnikání je ostraha majetku a osob. Tyto cennosti se pojišťují pro případ poškození, zničení nebo pohřešování. Pojištění lze sjednat i pro případ vzniku škody během přebírání, nakládky, vykládky a předávání pojištěných cenností.