Agenda pojistných událostí


SOKRAT, s.r.o. navrhne vytvoření systému hlášení pojistných událostí, který co nejvíce odpovídá organizační struktuře klienta. Po dohodě s klientem je připraven interní formulář (v papírové i elektronické podobě) pro, z hlediska frekvence pojistných událostí, nejčastěji využívané typy pojištění, především oblast tzv. povinného ručení, havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. Tyto formuláře jsou zjednodušeny především na zjištění základních faktů popisujících pojistnou událost, které jsou následně nezbytné pro uplatnění škody u příslušné pojišťovny.

O veškerých pojistných událostech klienta jsou vedeny podrobné přehledy zachycující mimo jiné datum vzniku škody, předání škody pojišťovně, výši škody, pojišťovnou požadované materiály, datum poskytnutí pojistného plnění a jeho výši. Tyto seznamy jsou v pravidelných intervalech (např. jednou měsíčně) vyhodnocovány společně s klientem.

Tento systém zajišťuje transparentnost procesu řešení pojistných událostí.