Pojistný program


Výběr každého pojištění se opírá o provedení komplexní analýzy pojistných rizik jimiž je klient zatížen. Tato rizika úzce souvisí s charakterem činnosti klienta jež se rovněž promítá do stanovení míry pravděpodobnosti vzniku těchto rizik. Předmět pojištění musí být charakterizován svou pojistnou částkou, jejíž stanovení je nezbytné pro finanční vyjádření maximální výše škody jež může být utrpěna.

U podnikajících subjektů lze uvážit začlenění zaměstnaneckých programů do personální a daňové strategie společnosti. Tyto pojistné produkty jsou vedeny jako motivační a lze je promítnout do daňových srážek.

Při znalosti vstupních parametrů je z nabídky pojistných produktů jednotlivých pojišťovacích ústavů sestaven pojistný program skládající se z cílených pojištění pokrývajících potřeby klienta. Pojištění je vždy sjednáno a vedeno v souladu s pojistnými podmínkami stanovenými pojišťovnou, k jejichž nezbytnému dodržení je klient veden.

Účelnost vynaložených prostředků klienta na pojistném je sledována v efektivnosti nastaveného pojistného programu. Podstatným vlivem se tak stává důsledné využívání sjednaného pojištění a v případě podnikajících subjektů zajištění řádné implementace systému pojištění do vnitřních struktur společnosti.

Akceptací změn probíhajících na straně klienta, rovněž tak orientací ve vývoji produktů na pojistném trhu je prováděna optimalizace pojistného programu pro zvyšování jeho efektivnosti.