Virtuální správa pojištění


Klient získává prostřednictvím www sítě přístup k datům vážícím se k jeho pojistným smlouvám a pojistným událostem jež jsou v administraci pojišťovacího makléře SOKRAT, s.r.o.

Podrobný výpis pojistných smluv poskytuje ucelenou informaci o uzavřeném pojištění. Detailním zobrazením stavu pojistných událostí má klient kontrolu nad průběhem jejich likvidace.

Ochrana přenášených dat je prováděna unikátními identifikační znaky klienta. Datová komunikace probíhá šifrovaným přenosem dat zajištěným autorizovaným certifikátem vydaným nezávislou certifikační autoritou.