Vyúčtování pojistného


Vedení přehledu pojistného k jednotlivým pojistným smlouvám klienta s rozpisem plateb. Vyúčtování pojistného je zpracováváno v rámci platebního období a je včasně předkládáno klientovi.

Platbu pojistného lze hradit na inkasní účet makléře.