Produkty


Pojišťovací makléř SOKRAT, s.r.o. se prezentuje ucelenou řadou produktů pokrývajících veškerá specifika oblasti pojištění.

Tyto produkty jsou koncipovány především jako ucelený robustní aparát pro řízení firemního pojištění. Současně však představují silné nástroje riskmanagementu a správy pojištění ve své individuální aplikaci.

Služby poskytované pojišťovacím makléřem nejsou klientovi účtovány. Činnost makléře je plně hrazena ze strany pojišťovny, se kterou je makléř pro daného klienta ve vztahu zprostředkovatele.

Prohlédněte si naše produkty výběrem z horního menu "Produkty".