Pojišťovací makléř

Zajišťujeme pro své klienty komplexní správu pojištění na bázi identifikace rizik s jejich následným pokrytím vhodným pojištěním vybraným z nabídky pojistného trhu.

O nás


Charakteristikou činnosti pojišťovacího makléře SOKRAT, s.r.o. je poradenství a zprostředkovatelství pro oblast pojištění především podnikatelských subjektů. Makléř se ve vztahu k pojišťovně stává zástupcem svého klienta, přičemž veškerá činnost makléře směřuje k naplnění pojistného zájmu klienta.

Firma v současném období nabízí pojištění u 29 komerčních pojišťoven. Činnost společnosti je realizována patnácti vlastními zaměstnanci a dále smluvními partnery na základě mandátních smluv o zastupování firmy v jednotlivých regionech po celém území České republiky. Mandatáři jsou převážně renomovaní advokáti, patentový zástupce a ekonomičtí poradci.

Mám zájem o pojištění