kontaktujte nás

SOKRAT s.r.o.

Pojišťovací makléř


Společnost SOKRAT, s.r.o. byla založena v České republice roku 1992 a je zakládajícím členem Asociace českých pojišťovacích makléřů. Je společností českou bez zahraniční kapitálové účasti. Společnost SOKRAT vykonává činnost pojišťovacího makléře a spolupracuje s odborníky z bankovní sféry. Propojení znalostí z právní, ekonomické a pojišťovací oblasti garantuje patřičnou úroveň služeb ve prospěch klientů. Firma v současném období nabízí pojištění u 29 komerčních pojišťoven. Činnost společnosti je realizována patnácti vlastními zaměstnanci a dále smluvními partnery na základě mandátních smluv o zastupování firmy v jednotlivých regionech po celém území České republiky. Mandatáři jsou převážně renomovaní advokáti, patentový zástupce a ekonomičtí poradci.

Služby společnosti

  • Osobní kontakt s pojišťovnami, monitorování nabídek pojistných produktů a situace na pojistném trhu.
  • Zjištění aktuálního stavu pojišťovacích potřeb klienta, kontrola platných pojistných smluv, provedení rizikového auditu, optimalizace rozsahu pojištění s důrazem na největší rizika a s ohledem na výši pojistného.
  • Vypracování pojistně – technické zprávy pro pojišťovnu, pojistné smlouvy a jejich průběžná aktualizace.
  • Informační servis: zákonného pojištění, smluvně povinné pojištění a informace o nových druzích komerčního majetkového, odpovědnostního, životního i úrazového pojištění.
  • S ohledem na potřeby klienta doporučení pojišťoven (vhodnost a cena nabízeného pojistného krytí).
  • Garance rozsáhlé pomoci a poradenství při vyřizování pojistných událostí (Zabezpečení výplat záloh na pojistná plnění a využití služeb soudních znalců jednotlivých oborů při velkých a komplikovaných škodách. Spolupráce s klientem při přípravě prvotních dokladů, které slouží pojišťovně pro stanovení správné výše pojistného plnění u nastalé škodní události.)
  • Služby představují zkvalitnění pojišťovacího programu klientů. Přinášejí úsporu práce a přímých nákladů na pojišťovací činnost u klientů a tím i úsporu počtu zaměstnanců.
  • Veškeré výše uvedené služby jsou pro klienta bezplatné a jsou hrazeny z běžné obchodní provize z prodeje pojistných produktů.